Regulamin zakupów


Regulamin sklepu internetowego www.todoro.pl

I. Definicje

W niniejszym Regulaminie zastosowano następujące definicje:

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny;

Klient – konsument nabywający Towary TODORO w sklepie todoro.pl;

TODORO Paweł Idzikowski, ul. Krakowska 6, Kraków, NIP: 6772332656

Regulamin – niniejszy regulamin;

Sklep todoro.pl – sklep internetowy prowadzony przez TODORO Paweł Idzikowski

Towary – wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży przez TODORO na todoro.pl

Umowa sprzedaży – umowa zawierana przez Klienta z TODORO, do której stosuje się ustawę z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

II. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów sklepu todoro.pl – określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu todoro.pl, zasady składania zamówień w sklepie todoro.pl oraz zasady zawierania Umów sprzedaży. Każdy Klient może otrzymać dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie. Sklep todoro.pl prowadzony jest przez TODORO i umożliwia nabywanie Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet), pod adresem: www.todoro.pl. Informacje o produktach w sklepie todoro.pl, w tym m.in. opisy oraz ceny Towarów, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu Towary w Sklepie todoro.pl są szczegółowo oznaczone. Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości towarów, ich cen, materiałów, z których są wykonane itp. Zdjęcia oferowanych Towarów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli. W związku z tym, iż produkty oferowane przez TODORO wykonywane są ręcznie, ich wygląd w rzeczywistości może różnić się minimalnie od zdjęć prezentowanych na stronie.

III. Zasady korzystania ze sklepu TODORO

Sklep todoro.pl umożliwia nabywanie oferowanych w nim Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet). Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a TODORO. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu todoro.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient Sklepu todoro.pl, zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, korzystania ze Sklepu todoro.pl w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu todoro.pl niezamówionej informacji handlowej. Korzystania ze Sklepu todoro.pl w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla administratora Sklepu todoro.pl. Korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu todoro.pl do użytku własnego. Korzystania ze Sklepu todoro.pl w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Zawarcie Umowy sprzedaży

Aby zawrzeć Umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie Sklepu todoro.pl. Klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Warunkiem złożenia zamówienia jest zarejestrowanie się poprzez podanie w formularzu dostępnym na stronie internetowej Sklepu todoro.pl danych Klienta niezbędnych do dostawy Towaru Klientowi. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty Sklepu todoro.pl poprzez dodanie ich do „Koszyka”. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Realizuj zamówienie” (lub „Kontynuuj zakupy” po wyborze płatności) Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do dostawy Towarów. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Realizuj zamówienie” (lub „Kontynuuj zakupy” po wyborze płatności) stanowi ofertę Klienta złożoną TODORO w celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu todoro.pl oraz na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez sklep todoro.pl oferty nabycia Towarów przez Klienta. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty do realizacji drogą elektroniczną (tzw. „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów. Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem. Sklep todoro.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych PayU lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie.

V. Dostawa i odbiór

Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, termin realizacji zamówienia w sklepie todoro.pl, wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji to najbardziej prawdopodobny czas, w trakcie którego zamówienie zostanie zrealizowane. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika TODORO za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia w sklepie TODORO to najczęściej do 3-5 dni roboczych, nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych, a w żadnym razie 21 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. W okresie zwiększonej ilości zamówień ( czas promocji, rabatów, czas świąteczny ) czas oczekiwania na wysyłkę może się wydłużyć o 3 dni. W przypadku chęci otrzymania przesyłki jak najszybciej (np,na prezent) należy zgłosić ten fakt przy składaniu zamówienia, wtedy zamówienie zostanie przyspiesozne. Klient może skorzystać z jednej z trzech form przedpłaty internetowej: tj. za pomocą serwisu PayPayl, serwisu PRZELEWY24 bądź zwykłym przelewem internetowym. 

DANE SKLEPU: 

TODORO Paweł Idzikowski
Krakowska 6,
31-062 KRAKÓW

PKO 42 1240 1444 1111 0010 8668 0340

Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku TODORO Paweł Idzikowski. W przypadku karty płatniczej rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po pozytywnej autoryzacji karty. Produkty dostarczane są pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą kurierską oraz za pomocą Poczty Polskiej poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej Pocztą Polską. Opłaty za dostawę produktów podawane są w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej to 1 dzień roboczy od dnia po nadaniu przesyłki Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

VI. Sprzedaż, ceny i metody płatności

Cena danego Towaru podawana jest na stronie internetowej sklepu todoro.pl. Cena ta wiąże strony od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Cena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie ulegnie zmianie niezależnie od jej zmian w sklepie todoro.pl, które nastąpią po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji Ceny Towarów w sklepie todoro.pl są cenami brutto i podawane są w złotych polskich. Sposób zapłaty za Towary wybierany jest przez Klienta. TODORO umożliwia dokonywanie płatności przelewem bankowym, lub za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Przelewy24, PayPal oraz klasyczny przelew bankowy. Brak otrzymania płatności na rachunek TODORO lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu PaypAL, PRZELEWY24) w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji Klient może powtórnie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą płatniczą rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Towar. TODORO zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w sklepie todoro.pl, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu todoro.pl bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych w sklepie todoro.pl przed dokonaniem ww. zmian.

VII. Gwarancja, reklamacje i zwroty

Wszystkie Towary oferowane w sklepie todoro.pl są nowe, unikatowe i wykonywane ręcznie. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie (np. naszyjnik, lub bransoletka o niestandardowej długości) nie podlegają wymianie i zwrotowi. Przy zakupie online klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży i wysłanie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru na adres sklepu todoro.pl nabytego Towaru (nieużywanego i czystego, w oryginalnym opakowaniu ). Zwrot musi być nadany przesyłką rejestrowaną tj oznaczoną numerem nadania. Wszelkie nierejestrowane przesyłki, które nie trafią pod adres zwrotu będą traktowane jako nie zwrócone i nie będzie im się należał zwrot. Pieniądze odesłane zostaną na podany przez Klienta numer konta w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania przez TODORO Towaru. Jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej, zwrot zostanie wykonany na tę samą kartę. TODORO jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. za niezgodność Towaru nabytego przez Klienta z Umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. Każda rzecz kupiona w sklepie todoro.pl może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z Umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową oraz odesłanie Towaru wraz z ww. formularzem na adres: ul. Krakowska 6,  31-062 Kraków z dopiskiem: „Reklamacja ”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep todoro.pl przesyłki kurierskiej zawierającej reklamowany Towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, TODORO wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, TODORO zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią o niezasadności reklamacji. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera. Klient w razie stwierdzenia uszkodzeń, a w szczególności: (uszkodzeń, wynikających z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczeń mechanicznych, zarysowań oraz wygięć pierwotnego kształtu biżuterii), proszony jest o kontakt z TODORO. TODORO kontaktując się z Klientem poinformuje go o ewentualnych kosztach naprawy. Sklep todoro.pl ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego Towaru, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia do sklepu todoro.pl Towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego. Sklep todoro.pl nie przyjmuje Towarów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.

VIII. Prawa autorskie:

Logo TODORO i wszelkie użyte wzory na stronie www.todoro.pl są własnością sklepu internetowego. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do elementów sklepu są zastrzeżone.

Wszystkie dane, opisy i zdjęcia prezentowane w sklepie nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i używane do celów handlowych czy prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody właściciela sklepu todoro.pl

IX. Pozostałe

Administratorem i wyłącznym właścicielem sklepu todoro.pl jest TODORO Paweł Idzikowski ul. Krakowska 6, 31-062 Kraków. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie todoro.pl są przetwarzane przez TODORO wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności od decyzji Klienta wyrażonej przy składaniu zamówienia lub w ustawieniach na stronie sklepu todoro.pl w zakładce „Moje Konto”, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych. Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze sklepu todoro.pl zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie Towarów oferowanych przez sklep todoro.pl. Do Umowy sprzedaży Towarów w sklepie todoro.pl stosuje się prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się od todoro.pl. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów. TODORO zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu todoro.pl. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu todoro.pl. TODORO zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości Towarów w ofercie sklepu todoro.pl w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu todoro.pl, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu todoro.pl, jak również ich modyfikacji. TODORO podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu todoro.pl, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. TODORO nie odpowiada za zakłócenia w działalności sklepu todoro.pl spowodowane awarią sieci Internet. Wszelkie niedogodności lub przerwy w funkcjonowaniu sklepu todoro.pl powinny być sygnalizowane mailowo lub telefonicznie. TODORO informuje, że wszelkie produkty, zdjęcia, publikacje i teksty dostępne w sklepie todoro.pl są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Ochronie prawa autorskiego podlegają także grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje, stanowiące własność Administratora lub jego dostawców. Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie sklepu todoro.pl.

Projekt i realizacja: