Dorian Grabowski

Artysta, architekt, członek zarządu związku artystów plastyków. W czasie długoletniej pracy projektowej i twórczej poznawał i dopracowywał technologie stosowane w metalurgii i elektrotechnice. Przy zastosowaniu nieznanych dotąd tworzyw np. uzyskiwanych galwanicznie koronek składających się z warstw metali, metalowych liści, autor wypracował sposoby na wierne odtwarzanie złożonej, ażurowej budowy tkanki naturalnej.
Dzięki różnorodności materiałów i unikalności stosowanych technik, prace Grabowskiego charakteryzuje niepowtarzalność.