Blog

Piszemy o rzeczach pięknych, cennych, historiach z nimi związanych, o skarbach. Wyłapujemy krople z morza ciekawości jakim jest świat biżuterii.

Więcej niż tysiąc słów
23 kw. 2021

Więcej niż tysiąc słów Sygnety i ich znaczenie Jeden, by wszystkimi rządzić.J.R.R. Tolkien W literaturze pierścień często występuje jako symbol […]

Skarby skrywają wiadomość
26 lut 2021

Skarby skrywają wiadomość Biżuteria jako komunikat Powrót do domu Twórczość Johna Lennona jest utożsamiana z wieloma wartościami, ale na pewno […]

Skar­biec z histo­riami
01 lut 2021

Skar­biec z histo­riami. Ukryte zna­cze­nie przedmio­tów  „…losy przedmio­tów są rów­nie cie­kawe, jak ludz­kie”.Wie­sław Myśliw­ski Przez całe życie czło­wiek ota­cza się […]
Projekt i realizacja:
0